به گزارش بورس٢۴،این سهم ساختمانی با تشکیل موج صعودی و حمایت های خوبی که از سهم می شود می تواند بازدهی مناسبی را به ارمغان بیاورد. به خصوص این که، سهم دارای وضعیت نموداری مناسب و سیگنال خرید تکنیکالی نیز می باشد.