در تحلیل تکنیکال سهام شرکت امید تابان هور با نماد «وهور» شاهد تلاش بازار برای گذر از سد مقاومتی ١٧٩ – ١٨٠ تومانی هستیم. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، عبور سهم از این سد به منزله خاتمه یافتن روند اصلاحی خواهد بود چراکه ...