در تحلیل تکنیکال سهام شرکت تولید دارو با نماد «دتولید» ، روند حرکتی سهم در بازه زمانی ٣ سال اخیر را در کانال صعودی به تصویر کشیده شده محصور نمودیم. این نماد دارویی طی مدت اشاره شده ، واکنش های ایده آلی به سطوح حمایتی و مقاومتی داینامیکی خود ( ٣ برخورد با کف و ٣ بار برخورد با سقف کانال ) داشته و از همین روی می توان ...