در نماد «رمپنا» بعد از یک توقف طولانی مدت ٨ ماهه ، روز یکشنبه شاهد گشایش این نماد با افت قیمت ١٣.۵ درصدی و در ادامه افت ٣ درصدی در قیمت پایانی معاملات روز گذشته بودیم. مطابق با تصویری که مشاهده می کنید ، روند حرکتی این سهم در بازه زمانی ٣ سال اخیر ...