در تحلیل تکنیکال شاخص کل در تایم فریم روزانه ، پس از یک حرکت پر قدرت افزایشی طی ٣ ماه پایانی سال گذشته و جبران بخشی از افت سال های ٩٣ و ٩۴ ، شاهد آغاز یک حرکت اصلاحی و فرسایشی از ابتدای سال جاری بودیم به گونه ای که حتی رشد ماه های گرم تابستان و ٢ ماه ابتدایی پائیز هم ...