در تحلیل تکنیکال سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد «حخزر» مشاهده می کنیم که سهم هر بار پس از یک حرکت پر شتاب افزایشی ، یک دوره اصلاحی به شکل فرسایشی را تجربه کرده است. به عبارتی باید گفت که دوران رونق در این سهم کوتاه و شتابان و دوران اصلاح ، طولانی مدت و ...