در تحلیل تکنیکال نماد سرمایه گذاری آتیه دماوند با نماد «وآتی» پس از یک دوره اصلاح قیمت و شکل گیری الگوی Ending Diagonal شاهد برگشت قیمت سهم و شکست سقف الگوی مذکور هستیم. بر طبق قواعد تکنیکال این رشد می تواند ...