بدین ترتیب شاهد رشد ارزش هر سهم شرکت تا حوالی ١٢۵٠ - ١٣٠٠ تومان خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال تولید برق ماهتاب کهنوج - بکهنوج :

 

پس از عرضه اولیه نسبتا ناموفق سهم شاهد افزایش ارزش هر سهم شرکت تا حوالی 770 - 780 تومان بودیم. در این محدوده و با افزایش تقاضا قیمت بر مدار رشد قرار گرفت و حالا در صدد تثبیت بالای سقف تاریخی خود قرار دارد. در صورتیکه سهم بتواند بر باند مقاومتی 1000 - 1050 تومان غلبه کند و بالای این محدوده تثبیت شود ، مطابق سیگنال Break Out عملا قیمت می تواند به اندازه عرض کانال شکسته شده رشد کند و بدین ترتیب شاهد رشد ارزش هر سهم شرکت تا حوالی 1250 - 1300 تومان خواهیم بود.