در تحلیل تکنیکال شاخص صنعت بانکداری در فریم هفتگی پس از یک حرکت پر شتاب افزایشی ( ٢٠٠ درصدی ) که در سال ٩٢ رخ داد ، شاهد اصلاح قیمت ها و شاخص گروه مذکور به شکل زیگزاگ و مطابق با تصویر ذیل هستیم ؛ به گونه ای که ابتدا در سال ٩٣ ریزش قیمت ها را داشتیم ، سپس در ...