در تحلیل تکنیکال نماد «آ.س.پ» ، روند حرکتی سهم در بازه زمانی ٢ سال اخیر را در یک کانال نزولی محصور نمودیم. این کانال از آن جهت اعتبار بالایی پیدا می کند که سهم طی بازه زمانی اشاره شده واکنش های ایده آلی به سطوح فوقانی و تحتانی آن داشته و از همین جهت معامله گران در ...