در تحلیل روزانه نماد سرمایه گذاری مسکن الوند با نماد «ثالوند» پس از یک حرکت افزایشی قدرتمند و پولبک به خط روند نزولی ترسیم شده ، شاهد افزایش تقاضا و حمله به سد مقاومتی ٢٠٩ تومانی برابر با سقف کوتاه مدت قبلی هستیم. مقاومتی که ...