در تحلیل روزانه نماد سرمایه گذاری مسکن تهران با نماد «ثتران» روند حرکتی سهم در بازه زمانی ٣ سال اخیر را یک کانال نزولی محصور نمودیم. این سهم هر بار در مواجهه با کف کانال افزایش تقاضا را تجربه می کند و در سقف ها زیر فشار عرضه قرار می گیرد اما همانطور که ملاحظه می کنید ثتران در آخرین حرکتی که داشته کف کانال را ...