در تحلیل تکنیکال سهام شرکت کالسیمین با نماد «فاسمین» ، همزمان با شکسته شدن خط روند نزولی بلند مدتی ، شاهد شدت گرفتن تقاضا و حرکت به سمت محدوده مقاومتی ۴١٢ – ۴٣۵ تومانی برابر با سقف تاریخی بودیم. مقاومتی که ...