اگر چکاوه بتواند بر باند ٢٨٠ - ٢٨۵ تومان غلبه کند انتظار می رود که به مرور شاهد رسیدن قیمت به سقف قبلی یعنی محدوده ۴٠٠ تومان باشیم. ...

تحلیل تکنیکال صنایع کاغذ سازی کاوه - چکاوه :

 

در نمودار تعدیل شده ی عملکردی و در چارچوب زمانی روزانه به نظر مهر ماه 94 تا اواسط خرداد سال جاری قیمت یک سیکل 5 موجی صعودی را تمام کرده است. پس از آن سهم وارد مدار اصلاحی شد و در قالب یک اصلاح زیگزاگی 50 درصد از ارزش خود را از دست داد! در حال حاضر به نظر می رسد اصلاح سهم خاتمه یافته است. جالب اینکه در طول سابقه معاملات و در نمودار خام قیمت سهم هیچگاه به زیر 200 تومان نفوذ نکرده است! در کوتاه مدت 240 - 245 تومان اولین سطح مقاومتی چکاوه است که در صورت گذر از آن الگوی w تکمیل می شود و قیمت برای پر کردن شکاف نموداری می تواند تا حوالی 280 تومان رشد داشته باشد. اگر چکاوه بتواند بر باند 280 - 285 تومان غلبه کند انتظار می رود که به مرور شاهد رسیدن قیمت به سقف قبلی یعنی محدوده 400 تومان باشیم.

حد ضرر این تحلیل روی 180 تومان قرار دارد.