در نماد بیمه البرز با نماد «البرز» ، پس از رشد قیمت سهم در نیمه ابتدایی سال ( از سطوح ١٠٨ الی ١۶٠ تومانی ) ، شاهد روند اصلاحی به شکل زیگزاگ و در قالب الگوی AB = CD معکوس هستیم. گفتنی است ، در صورتی که البرز طی ...