در حال حاضر به نظر می رسد الگویی مشابه پترن ٠-۵ در نمودار این سهم شکل گرفته است. از طرفی دیگر...

تحلیل تکنیکال لاستیک سهند - پسهند :

 

در چارچوب زمانی روزانه و در نمودار تعدیل شده عملکردی پس از ثبت سقف 485 تومان قیمت وارد فاز اصلاحی شد و ارزش هر سهم شرکت تا حوالی 130 تومان ریزش کرد! در حال حاضر به نظر می رسد الگویی مشابه پترن 0-5 در نمودار این سهم شکل گرفته است. از طرفی دیگر محدوده 210 تومان محدوده تبدیل سطح مقاومتی به سطح حمایتی می باشد. در اسیلاتور RSI هم شاهد یک واگرایی مثبت ریز هستیم. به نظر می رسد خرید سهم در محدوده های کنونی ریسک چندانی ندارد. اولین مقاومت سهم حوالی 280 تومان قرار دارد. به نظر می رسد در میان مدت پسهند توانایی رشد تا حوالی 350 - 360 تومان را دارد.

حد ضرر این تحلیل روی 200 تومان قرار دارد.