در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سیمان سپاهان با نماد «سپاها» ، پس از حرکت افزایشی اخیر و عدم عبور سهم از محدوده مقاومتی ١۵۴ تومانی برابر با سقف قبلی ، شاهد تشدید عرضه ها و اصلاح قیمت سهم هستیم. پیش بینی این است ...