در تحلیل تکنیکال سهام شرکت حفاری شمال با نماد «حفاری» ، پس از رشد اخیر سهم در قالب موج BC شاهد روند اصلاحی سهم به شکل حرکت زیگزاگ در قالب حرکت CD و در راستای تکمیل ٢ الگوی هارمونیک Bat و AB = CD معکوس هستیم. گفتنی است ، الگوی های هارمونیک یاد شده در ...