در تحلیل تکنیکال سهام شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد «وایران» روند حرکتی سهم در بازه زمانی ١٠ ماه اخیر را در یک کانال صعودی با شیب ملایم محصور نمودیم. این سهم اخیرا به محدوده حمایتی خود همزمان با تشکیل آرایش AB = CD معکوس واکنش نشان داده و پیش بینی می شود ...