در تحلیل تکنیکال سهام شرکت توکاریل ، با نماد «توریل» پس از یک دوره ریزش قیمت شارپ ، روند حرکتی سهم در قالب الگوی Ending Diagonal شکل اصلاح فرسایشی به خود گرفته و پیش بینی می شود این اصلاح تا ...