پس از ثبت سقف ٣٧٠ تومان در نیمه های مهر ماه ، با تشدید عرضه ها قیمت یکبار دیگر در روند نزولی قرار گرفت و تا حوالی ٢۴۵ تومان عقب نشینی کرد. سپس با ثبت واگرایی مثبت...