در تحلیل تکنیکال سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسان با نماد «پارسان» ، روند حرکتی سهم در بازه زمانی ٣ سال اخیر و از زمان آغاز روند اصلاحی را موج شماری نموده ایم. مطابق با تصویری که در ذیل مشاهده می کنید ، روند اصلاحی این سهم بصورت ...