در تحلیل تکنیکال سهام شرکت گازلوله ، با نماد «پلوله» شاهد روند نوسانی سهم در مثلث افزایشی ترسیم شده هستیم. این سهم واکنش های ایده آلی به سطوح پائینی و بالایی مثلث مذکور داشته و از طرف دیگر محدوده ۴٢٠ تومانی را ...