در تحلیل تکنیکی شاخص گروه خودروسازی در تایم فریم هفتگی ، پس از رشد پر قدرت در ماه های پایانی سال گذشته ، شاهد روند اصلاحی تا محدوده ١۵.٩٣۶ – ١٧.٠٣٢ واحدی برابر با تراکم Fibo Exp١٠٠% و Fibo Ret١٢٧% هستیم. اما این تحلیل و محدوده حمایتی از آنجا اهمیت بالایی پیدا می کند که ...