شرکت سرمایه گذاری خوارزمی که سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ماه ٩۶ دارد ، در دوره ٣ ماهه ٢١ ریال سود محقق کرد که نسبت به سود ۵٠ ریالی دوره مشابه سال گذشته ، کاهش ۵٨ درصدی را نشان می دهد. افت ۴٢ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و افزایش اندک هزینه های ...