شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد که سال مالی منتهی به ٣١ خرداد ماه ٩۶ دارد ، در جدیدترین گزارش منتشر شده بر همان سود ١۵۶ ریالی تاکید نموده و در دوره ۶ ماهه ۵ ریال معادل ٣ درصد از سود خود را پوشش داده است. همچنین ، شرکت سود تلفیقی گروه برای سال جاری را در سطوح ...