از شایعات بازار این گونه خبر می رسد که وبانک از طریق شرکت توسعه صنایع بهشهر، قصد عرضه سهام شرکت های مدیریت صنعت شوینده و بیمه بهشهر را دارد...

صحبت از گروه توسعه ملی است،شرکتی چند رشته ای که دارای پتانسیل های نهفته بسیاری است.تحلیل اجمالی ذیل به فاصله معنادار خالص ارزش دارایی های سهم و قیمت آن در تابلوی بورس پرداخته است:

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با سرمایه 16.250 میلیارد ریال، دارای سبد سهام بورسی و فرابورسی به بهای تمام شده 19.872 میلیارد ریال و ارزش بازاری 35.441 میلیارد ریال است که عمدتاً از سهام شرکت های پتروشیمی شازند، ایران ترانسفو، توسعه صنایع بهشهر، سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، سرمایه گذاری توسعه ملی، گروه صنعتی بارز و پتروشیمی خارک تشکیل شده است. افزایش قیمت قابل توجه محصولات پتروشیمی شازند و همچنین افزایش قیمت متانول از یک سو و تشکیل سندیکای سیمان و مدیریت قیمت فروش سیمان، نویدبخش افزایش سودآوری دارایی های بورسی وبانک می باشد که قطعاً بر سودآوری آن تأثیر به سزایی خواهد داشت.

همچنین سبد غیربورسی وبانک شامل سرمایه گذاری در سنگ آهن سنگان است که بر اساس شنیده ها، در سال 1396 به بهره برداری خواهد رسید. بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری شفادارو به عنوان یکی از هلدینگ های دارویی کشور نیز در اختیار وبانک است و این شرکت به زودی در بازار بورس عرضه خواهد شد. این شرکت از طریق شرکت بین المللی ساختمان وصنعت ملی در صنعت ساختمان و انبوه سازی نیز فعال است و پروژه های ساختمانی خوبی را در اختیار دارد.

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس نیز از دیگر زیر مجموعه های غیر بورسی وبانک است که دو طرح جدید در زمینه دامپروری و کشاورزی نوین دارد که نزدیکی آن به خط ریل روسیه امکان صادرات محصولات را افزایش می دهد. طرح پتروشیمی نفت نیک قشم نیز یکی دیگر از سرمایه گذاری های غیر بورسی وبانک می باشد.

از شایعات بازار این گونه خبر می رسد که وبانک از طریق شرکت توسعه صنایع بهشهر، قصد عرضه سهام شرکت های مدیریت صنعت شوینده و بیمه بهشهر را دارد.

شرکت سرمایه ­گذاری گروه توسعه ملی در حال حاضر در حدود 60 درصد NAV خود معامله میشود و امکان رشد قیمتی آن وجود دارد.

ارزش روز خالص دارایی های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در تاریخ 1395.10.25

سود برآوردی هر سهم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برای سال مالی 1395

همچنین با توجه به اطلاعات منتشر شده سامانه کدال می توان برآورد نمود که شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می تواند به ازای هر سهم خود 482 ریال سود خالص تا پایان سال 1395 محقق نماید.

سیاست تقسیم سود مجامع سال های اخیر شرکت و شنیده ها، حکایت از آن دارد که سود قابل توجهی در مجمع سال مالی 95 این شرکت که در تیر 96 برگزار می گردد، تقسیم خواهد شد.