در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان با نماد «سفارس» ، روند حرکتی سهم در بازه زمانی یکسال و نیم اخیر را با استفاده از تکنیک شمارش امواج ...