در تحلیل تکنیکال سهام شرکت معادن منگنز ایران با نماد «کمنگنز» ، روند حرکتی سهم در یکسال اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. این سهم هر بار در برخورد با سطوح کف و سقف کانال واکنش های قابل تاملی داشته و پیش بینی می شود این بار هم در ...