شرکت ریل سیر کوثر که در حال حاضر دارای سرمایه ۴٧١ میلیارد و ٨٢٠ میلیون ریالی است، در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ماه جاری در گروه حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات زیرگروه حمل و نقل از طریق خطوط راه‌آهن پذیرش شده و پس از کسب تمامی شرایط لازم برای پذیرش روز جاری نماد معاملاتی آن با نام "حسیر" در فهرست نرخ‌های فرابورس درج شده است.