شرکت های سرمایه گذاری رنا، گسترش نفت و گاز پارسیان، و بانک پارسیان تا پایان ماه به مجمع خواهند رفت.