تداوم شرایط رکودی در بازار سرمایه به روند کاهشی صندوق های سرمایه گذاری....

بورس۲۴ :  تداوم شرایط رکودی در بازار سرمایه به روند کاهشی صندوق های سرمایه گذاری دامن زده است. در هفته های اخیر شاهد افت حجم و ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار هستیم که صندوق ها نیز متاثر از این موضوع به کسب بازدهی منفی ادامه می دهند. بر این اساس در یک هفته اخیر در میان معدود صندوق های سبزنشین، سپهر آتی خوارزمی توانست با ثبت بازدهی 2.1% در صدر قرار گیرد. پس از آن صندوق های دیدگان، هستی بخش آگاه توانستند با رشد اندک به کار خود پایان دهند. هم چنین صندوق های نقش جهان، یکم سهام گستران شرق، همیان سپهر، البرز و نواندیشان بیشترین بازدهی منفی را تجربه کردند.
در یکسال گذشته نیز نیکان پارس، ایساتیس، توسعه صادرات، ذوب آهن و بانک اقتصاد نوین جز برترین صندوق ها به شمار می روند و با کسب بالاترین بازدهی کام سهامدارن خود را شیرین کرده اند.

در جدول پیوست به بررسی روند تغییرات و بازده صندوق های سرمایه گذاری در سهام در یک هفته گذشته پرداخته شده است.