با درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی همه چیز در کشور تحت تاثیر قرار گرفت. دولت سه روز عزای عمومی اعلام کرده و سه شنبه هم تعطیل رسمی اعلام شده است. پیش بینی واکنش بازار به این خبر کمی سخت است. برخی می گویند...