در تحلیل تکنیکال سهام شرکت گروه بهمن با نماد «خبهمن» ، پس از حرکت افزایشی در ٣ ماه پایانی سال گذشته ، شاهد روند اصلاحی سهم به شکل حرکت زیگراگی و برگشت به سمت ترند صعودی ٣.۵ ساله هستیم. این خط روند از آنجا اهمیت پیدا می کند که ...