شب گذشته که در حال نگارش هشت صبح بودیم با خود می گفتیم که رشد قیمتی نفت در کنار دلار می تواند محرک بازار برای امروز باشد و خصوصا پالایشی ها می توانند به کمک بازار بیایند اما دیری نپایید که نفت هم کله پا شد و از محدوده ۵٨ دلار تا حوالی ۵۵ دلار عقب نشست. به این ترتیب ...