امروز سه شنبه بورس تهران کار خود را در حالی آغاز خواهد کرد که از یک سوی روند معاملات روز گذشته و افزایش عرضه ها در یک ساعت پایانی را داشتیم. کم کم صیر سهامداران لبریز می شود و برخی صرفا از روی هیجان و ترس از زیان بیشتر اقدام به فروش می کنند و بر بازار فشار می آورند. از دیگر سو...