قفل بودن دارایی صندوق ها به واسطه توقف طولانی مدت درکنار شرایط نه چندان مناسب بازار سبب شد تا از یک سو ابطال واحدهای صندوق ها افزایش یابد و از سوی دیگر صندوق ها ناچارا فشار فروش بر سهام شرکت های معامله پذیر وارد آورند تا فشار فروش حقوقی به روند منفی بازار .....

بورس۲۴ : معاملات کم حجم و بی رمق در کنار اصلاح قیمتی در اکثر نمادهای بازار، قفل شدن بخش بزرگی از نقدینگی به واسطه بسته ماندن طولانی مدت نمادها باعث عدم شفافیت در بازار سرمایه و ریزش شاخص کل به واسطه وارد آمدن فشار فروش در سایر نمادها شده است.
نوسان‌های شدید در بازارهای موازی، نوسان در تصمیمات کلان اقتصادی، هرگونه ناآرامی در اقتصاد کشور، مستقیما روی عملکرد دارایی‌ها مولد از قبیل سهام شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد که نتیجه این موضوع بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در هفته های اخیر نیز اثرگذار بوده است.
قفل بودن دارایی صندوق ها به واسطه توقف طولانی مدت درکنار شرایط نه چندان مناسب بازار سبب شد تا از یک سو ابطال واحدهای صندوق ها افزایش یابد و از سوی دیگر صندوق ها ناچارا فشار فروش بر سهام شرکت های معامله پذیر وارد آورند تا فشار فروش حقوقی به روند منفی بازار دامن بزند که برآیند این مسئله بازدهی منفی اکثر قریب به اتفاق صندوق ها را به همراه داشت و تعداد صندوق های سبز بازهم انگشت شمار باقی ماندند.
تنها صندوق فیروزه با کسب بازدهی 1.4 درصدی در این مدت توانسته از میان 90 صندوق بهترین بازدهی را به همراه داشته باشد. لازم به ذکر است 
بازگشایی نمادها و تعادل بازار به واسطه رسیدن سهام به قیمت های جذاب می تواند وضعیت را برای صندوق ها بهبود بخشد.

در جدول زیر روند قیمت و بازدهی حدود 90 صندوق سرمایه گذاری آورده شده است:

در بررسی بازدهی یکسال گذشته نیز نیکان پارس با ثبت سود 125 درصدی همچنان می درخشد. توسعه صادرات، ایساتیس، ذوب آهن و نقش جهان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند.