نوسانات قیمتی سهام شرکت ریل پرداز سیر که در روزهای پایانی سال ٩۴ در بازار عرضه شد را می توانیم داخل یک کانال صعودی محصور کنیم. طی این بازه زمانی قیمت به صورت ریتمیک بین کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است. در حال حاضر قیمت یک بار دیگر...