در تحلیل تکنیکال سهام شرکت لیزینگ رایان سایپا با نماد «ولساپا» ، روند حرکتی سهم در بازه زمانی ٣ سال اخیر را در یک کانال صعودی محصور نمودیم. همانطوری که در تصویر مشاهده می کنید ، ولساپا طی این مدت هر بار در کف کانال با افزایش تقاضا و در سقف کانال با فشار عرضه روبرو شده است. گفتنی است ، کانال مذکور به دلیل ...