سیگنال آنلاین بورس ٢۴ که توسط تیم تحلیلی ٧ نفره اداره می شود،در آبان ماه ١٢ سهم به سرمایه گذاران معرفی کرده است که ٨ سهم به اهداف اعلام شده رسیده و دوسهم هم درگیر سیاست توقف نمادها شده ،در واقع ٨٠ درصد این سیگنال ها به هدف قیمتی خود رسیده اند و این در حالی است که بازار سهام در روزهای پائیزی آبان با نوسانات منفی مواجه بوده است...

کارنامه آبان ماه سیگنال های بورس۲۴ منتشر شد.

بررسی ها نشان می دهد:از مجموع 12 سهم معرفی شده در سیگنال آنلاین بورس۲۴ در آبان ماه 8 سهم به هدف قیمتی پیش بینی شده رسیده اند که از بین آن ها سهام "شتران" ، "واتی" ، "ختور" و "توریل" هدف قیمتی اول خود را دیده اند که در ستون بازده اول مشخص شده است و سهام "قمرو" ، "بالاس" ، "قنیشا" و "شبریز" به هدف قیمتی دوم هم رسیده اند و در ستون بازده دوم مشخص شده اند.

دو سهم "وبشهر" و "بترانس" اما در جدول آورده نشده اند، نماد "وبشهر" بسته است و "بترانس" برای دوره 4 ماهه معرفی شده بود که در زمان خود بررسی خواهد شد.با توجه به بسته بودن تعداد زیادی از سهم های بازار خوشبختانه تیم تحلیلی بورس۲۴ فقط یک سهم بسته شده در کارنامه خود دارد!

برای عضویت در بورس۲۴ با تلفن های 88556500 و 88556400 سازمان فروش تماس گرفته و یا از طریق لینک https://bourse24.ir/pages/?id=1   اقدام نمایید.