افت و خیزهای ٢ - ٣ سال اخیر قیمت دلار از منظر الیوتی می تواند با دو شمارش همراه شود. در سناریو اول ۵ موج همپوشان اولیه را می توان در قالب یک لیدینگ دیاگونال انبساطی توجیه کرد. سپس ....

تحلیل تکنیکال نسبت دلار/ریال :

 

افت و خیزهای 2 - 3 سال اخیر قیمت دلار از منظر الیوتی می تواند با دو شمارش همراه شود. در سناریو اول 5 موج همپوشان اولیه را می توان در قالب یک لیدینگ دیاگونال انبساطی توجیه کرد. سپس موج 2 بدون ساختار واضحی ریزش داشته و گام های پرشتاب کنونی را می توان در قالب موج 3 الیوتی تفسیر کرد. در کوتاه مدت محدوده 4260 - 4270 تومان سطح مقاومتی مهمی در پیش روی قیمت است. در صورتیکه محدوده مذکور با قدرت و حجم بالا شکسته شود عملا شمارش فوق تایید می شود و به این ترتیب می توان انتظار رشد قیمت تا حوالی تراز 161.8 درصد پروجکشن یعنی محدوده 4750 - 4800 تومان را داشت.