بررسی عملکرد حدود ٩٠ صندوق سرمایه گذاری در سهام طی یک هفته گذشته از ثبت بازدهی....

بورس۲۴ : بررسی عملکرد حدود 90 صندوق سرمایه گذاری در سهام طی یک هفته گذشته از ثبت بازدهی منفی در اکثر قریب به اتفاق این صندوق ها خبر می دهد. تدبیرگر سرمایه پربازده ترین صندوق هفته نیز به کسب سود 1.1 درصدی رضایت داد. همیان سپهر، سبحان، بذر امید آفرین و یکم آبان نیز از معدود صندوق های سبز این هفته بودند که با ثبت بازدهی اندک به کار خود پایان دادند.
نیکان پارس گل سرسبد صندوق ها همچنان صدر نشینی خود را در بین برترین های یکسال گذشته حفظ کرده است. لازم به ذکر است این صندوق موفق به ثبت سود 135 درصدی طی این مدت شده است. در نمودار زیر ده صندوق برتر سال نشان داده شده است:

در جدول زیر اطلاعات صندوق ها به همراه بازدهی و روند قیمتی ارائه شده است. (لازم به ذکر است جدول بر اساس بازدهی هفته مرتب شده است):

لازم به ذکر است صندوق های نیکوکاری کشتی، پردیس، نیکوکاری میراث ماندگار پارس، رشد سامان و بانک اقتصاد نوین طی مدت مذکور بیشترین بازدهی منفی را کسب کرده اند.
صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 20 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. لازم به ذکر است این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.