این سهم با داشتن بتای منفی در شرایط اصلاحی می تواند...