در تحلیل تکنیکال شاخص گروه فرآورده های نفتی پس از یک حرکت پر قدرت افزایشی با لیبل ١orA شاهد در پیش گرفتن روند اصلاحی با موج شماری به تصویر کشیده شده در باکس قرمر رنگ هستیم. در صورتی که طی روزهای آتی محدوده ...