ر هفته منتهی به ٢۶ آذر ماه اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری با بازدهی منفی...

بورس۲۴ : در هفته منتهی به 26 آذر ماه اکثر قریب به اتفاق صندوق های سرمایه گذاری با بازدهی منفی به کار خود پایان دادند و تنها سه صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران، س. مشترک ارمغان الماس و توسعه ملی توانستند بازدهی مثبت جزئی را در کارنامه خود به ثبت رسانند. در این میان صندوق های سپهر آتی خوارزمی، مشترک آرمان و بانک اقتصاد نوین در قعر جدول قرار گرفتند و بازدهی منفی بیش از 2 درصدی را تجربه کردند.

طی ماه جاری نیز صندوق های پارسان، خاورمیانه، فیروزه، بورسیران و نواندیشان بیشترین بازدهی را نصیب سهامدارن خود کردند. لازم به ذکر است صدر نشین این دسته، پارسیان در یکسال گذشته نیز موفق به کسب سود 53.84 درصدی شده است.
لازم به ذکر است نیکان پارس که در هفته گذشته با کسب زیان 0.5 درصدی به کار خود پایان داد. در یکسال اخیر بیشترین بازده مثبت را در میان صندوق های سرمایه گذاری کسب کرده است و سهامدارن این صندوق به سود شیرین 123.54 درصدی دست یافته اند.

صندوق های سرمایه گذاری عموما برای افرادی با ریسک پذیری کمتر، که علم زیادی به روش های تحلیلی ندارند یا زمان کافی برای مدیریت سهام خود را در اختیار ندارند، مناسب می باشد، هر واحد صندوق از تقسیم کل ارزش دارایی بر سرمایه به دست می آید که آن را با NAV یا خالص ارزش دارایی ها می سنجیم. در جدول زیر این شاخص برای 20 صندوق با بیشترین NAV نشان داده شده است. لازم به ذکر است این فاکتور لزوما بیانگر عملکرد بهتر در کوتاه مدت نمی باشد بلکه ملاک خوبی برای جذب نقدینگی در میان علاقه مندان به صندوق ها تلقی می شود.