در تحلیل تکنیکال سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با نماد «وبیمه» ، شاهد روند حرکتی سهم در کانال صعودی ترسیم شده هستیم. این سهم هر بار در مواجهه با کف کانال مذکور با افزایش تقاضا و در سقف ها با افزایش عرضه ها روبرو می شود. لذا معامله گرانی که ...