رشد بازار ناشی از افزایش نرخ کامودیتی ها به خصوص در گروه های معدنی و فلزی رقم خورد که این روند در بازگشت صندوق های سرمایه گذاری به مدار مثبت اثرگذار بود.

بورس۲۴ : در هفته منتهی به 19 آذر ماه، رشد بازار ناشی از افزایش نرخ کامودیتی ها به خصوص در گروه های معدنی و فلزی رقم خورد که این روند در بازگشت صندوق های سرمایه گذاری به مدار مثبت اثرگذار بود. بطوریکه از میان حدود 90 صندوق سرمایه گذاری در سهام، تعداد صندوق های منفی انگشت شمار بودند. طی هفته گذشته صندوق های سرمایه گذاری پارسیان، کارگزاری حافظ، نوین نیک، افتخار حافظ و یکم اکسیر فارابی بیشترین بازده را نصیب سهامدارن خود کردند. پارسیان صدر نشین این دسته، سود شیرین 6.5 درصدی را کسب کرد؛ لازم به ذکر است عملکرد یکسال گذشته این صندوق نیز از بازده حدود 57 درصدی خبر می دهد.

دربررسی روند هفتگی صندوق ها امین کارآفرین، نیکوکاری دانشگاه تهران، عقیق، آگاه، افق، نوین نگین آسیا، دماسنج و میعاد ایرانیان ضعیف ترین عملکرد را از خود نشان دادند.