افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال جاری تاثیر بسزایی از نظر روانی بر روند تاپیکو خواهد گذاشت. گفته می شود هر ٣ فاز پالایشگاه خلیج فارس از خرداد ٩۶ وارد مدار تولید می شوند. راه اندازی این طرح سبب رشد سودآوری تاپیکو از سال ٩٧ به بعد خواهد شد. ضمن اینکه تاپیکو طرح های دیگری هم دارد که می تواند در ...