در جهان بازارهای کالایی به انتخاب دونالد ترامپ واکنش نشان داده و رشد قیمت کومودیتی ها رقم خورد