طی ٢٠ روز کاری گذشته ، ارزش هر سهم شرکت قاسم ایران چیزی در حدود ٣٠ درصد افت داشته است. به لحاظ تکنیکی به نظر می رسد پس از اتمام یک سیکل ۵ موجی ایمپالس در قالب...

تحلیل تکنیکال شرکت قاسم ایران - قاسم :

 

طی 20 روز کاری گذشته ، ارزش هر سهم شرکت قاسم ایران چیزی در حدود 30 درصد افت داشته است. به لحاظ تکنیکی به نظر می رسد پس از اتمام یک سیکل 5 موجی ایمپالس در قالب یک لیدینگ دیاگونال انبساطی قیمت وارد یک سیکل اصلاحی با ساختار Flat شده است. به نظر می رسد به اواخر اصلاح سهم نزدیک شدیم. به نظر می رسد خرید سهم در رنج 380 – 400 تومان می تواند گزینه مناسب و کم ریسکی برای خرید باشد. انتظار داریم در بازه زمانی 3 ماهه شاهد رشد 40 تا 50 درصدی ارزش هر سهم شرکت باشیم. حد ضرر این تحلیل روی 350 تومان قرار دارد.